Skip to main content

„Przed kontynuowaniem zakupu prosimy o informację, czy jest Pan/i zainteresowany/a otrzymywaniem informacji o kampanii „Każde życie jest cudem” i innych działaniach podejmowanych przez wydawcę książki – fundację Grupa Proelio? 


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Fundację Grupa Proelio z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B w celu przekazywania mi informacji o podejmowanych działaniach przez fundację i możliwościach jej wsparcia.


    PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA